SAVJETOVANJE HRO CIGRE

SAVJETOVANJE HRO CIGRE 

 

TERMIN : 05.11 - 8.11.2017.

 

MJESTO DEŠAVANJA: 

AMADRIA PARK KONVENCIJSKI CENTAR  SOLARIS 

 

SMJEŠTAJ : 

HOTEL IVAN i HOTEL JURE 

 

SVE INFORMACIJE MOŽETE DOBITI  NA MAIL: 

central@hro-cigre.hr  / www.hro-cigre.hr