7. HRVATSKI KONGRES HEMATOLOGA S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM

20. - 23. 09. 2017., Hotel Ivan 4****, Solaris, Šibenik

 

Za više informacija možete kontaktirati:

O Tours d.o.o., Gajeva 6, 10000 Zagreb

Tel: 01 4831 444

 

Kontakt osobe:

Vid Benko, vid.benko@otours.hr

Mateja Gelemanović, mateja.gelemanovic@otours.hr

 

Online registracija moguća na slijedećem linku: https://www.eventyco.com/e/14988

 

 

- Sažetak i svi podaci moraju biti napisani i prijavljeni na hrvatskom jeziku
- Oblici sudjelovanja koji se mogu prijaviti su usmena izlaganja i poster prikazi.
- Sažetak ne smije imati više od 2500 znakova (uključujući razmake)
- Navesti imena i prezimena svih autora te naziv ustanove
- Ukoliko je moguće sažetak bi trebao biti strukturiran
- Navesti 3-5 ključnih riječi
- Poželjno je da sažetak sadrži: uvod, cilj rada, materijal i metode, rezultati, zaključak
- Prijva sažetka moguća je do 01.08.2017.
- Sažetak je potrebno unjeti odjednom u cijelosti
- Za naknadne izmjene sažetaka molimo vas kontaktirajte agenciju O-Tours (Vid Benko ili Mateja Gelemanović)

Dodaj autora